Kyusiupallbulletin (Fourth Quarter)

February to May 2010 Issue.

Fourth Quarter Newsletter (Filipino)

Fourth Quarter Newsletter (English)

UP ALL covenant with Noynoy and Mar

kyusiUPALLbulletin No. 3

Ang kyusiupallbulletin ay ang opisyal na
newsletter ng DFID-QC Project at lumalabas

apat na beses sa isang taon (quarterly).
Ito ay inihahanda ng Education, Research
and Training Committee na kinabibilangan
ng Alternative Planning Initiatives, Inc.
(ALTERPLAN), John J. Carroll Institute on
Church and Social Issues (JJCICSI) at
Community Organizers Multiversity (COM).
Pinondohan ng PHILSSA sa pamamagitan ng
UK DFID at ng ACCA-ACHR, ang
kyusiupallbulletin ang magbibigay ng mahahalagang
impormasyon at update tungkol
sa ipinatutupad na proyektong Institutionalizing
Local and National Partnerships to
Address Urban Poverty and Homelessness
in the Philippines sa Quezon City.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol
sa proyekto, maaaring makipag-ugnayan sa
Foundation for the Development of the
Urban Poor (FDUP), DFID-QC Implementing
Agency (913-2751) o sa
Partnership for Philippine Support
Service Agencies (PHILSSA) (426.4327 |
426.4328 | 426.0811 | 426.6001 local 4854).

Ang kyusiupallbulletin ay ang opisyal nanewsletter ng DFID-QC Project at lumalabasapat na beses sa isang taon (quarterly).Ito ay inihahanda ng Education, Researchand Training Committee na kinabibilanganng Alternative Planning Initiatives, Inc.(ALTERPLAN), John J. Carroll Institute onChurch and Social Issues (JJCICSI) atCommunity Organizers Multiversity (COM).Pinondohan ng PHILSSA sa pamamagitan ngUK DFID at ng ACCA-ACHR, angkyusiupallbulletin ang magbibigay ng mahahalagangimpormasyon at update tungkolsa ipinatutupad na proyektong InstitutionalizingLocal and National Partnerships toAddress Urban Poverty and Homelessnessin the Philippines sa Quezon City.Para sa karagdagang impormasyon tungkolsa proyekto, maaaring makipag-ugnayan saFoundation for the Development of theUrban Poor (FDUP), DFID-QC ImplementingAgency (913-2751) o saPartnership for Philippine SupportService Agencies (PHILSSA) (426.4327 |426.4328 | 426.0811 | 426.6001 local 4854).

Advertisement

kyusiupallbulletin Issue No. 2

Ang kyusiupallbulletin ay ang opisyal na
newsletter ng DFID-QC Project at lumalabas
apat na beses sa isang taon (quarterly).
Ito ay inihahanda ng Education, Research
and Training Committee na kinabibilangan
ng Alternative Planning Initiatives, Inc.
(ALTERPLAN), John J. Carroll Institute on
Church and Social Issues (JJCICSI) at
Community Organizers Multiversity (COM).

kyusiupallbulletin Issue No.1

Ang kyusiupallbulletin ay ang opisyal na
newsletter ng DFID-QC Project at lumalabas
apat na beses sa isang taon (quarterly).
Ito ay inihahanda ng Education, Research
and Training Committee na kinabibilangan
ng Alternative Planning Initiatives, Inc.
(ALTERPLAN), John J. Carroll Institute on
Church and Social Issues (JJCICSI) at Community
Organizers Multiversity (COM).

Ang kyusiupallbulletin ay ang opisyal nanewsletter ng DFID-QC Project at lumalabasapat na beses sa isang taon (quarterly).Ito ay inihahanda ng Education, Researchand Training Committee na kinabibilanganng Alternative Planning Initiatives, Inc.(ALTERPLAN), John J. Carroll Institute onChurch and Social Issues (JJCICSI) at CommunityOrganizers Multiversity (COM).

Relief Operations

The recent typhoon has brought about damage to our partner communities. In response to the need brought about by the identified disaster, FDUP organized relief operations to provide for the immediate needs of the identified communities.

The photos below shows the relief operation we have conducted.

Isang pasasalamat…..

Ipinapaabot ng Foundation for the Development of the Urban Poor (FDUP) ang isang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga indibidwal, grupo at mga institusyon na tumulong sa aming tanggapan upang mabilis na makatugon sa mga pangangailangan ng lahat ng aming partner communities (maging ng kanilang mga kapitbahay at mga ka-barangay) na nasalanta ng Bagyong Ondoy.

Naipamahagi na ng FDUP sa sumusunod na mga komunidad ang ipinapaabot ninyong tulong!

 • Barangay Gulod, Quezon City – 1,850 packs of relief goods  (thru GUPA)
 • Pamana HOA, Brgy. Sta. Lucia, Quezon City – 50 packs (Thru FDA)
 • Barangay Dalandanan Quezon City – 400 packs
 • Joseph Sitt Ville, Taguig – 127 packs
 • Sepvhoa, Taguig – 250 packs
 • CCAD Areas in san mateo and taytay rizal- 261 packs
 • ULRTF Areas – 100 packs

May mga barangay naman na nakakuha ng mga assorted grocery products sa isang grupo sa pamamagitan ng pag-endorse ng UP CSWCD.

 • Barangay Nagkaisang Nayon, QC -2 trucks
 • Barangay Batasan Hills, QC – 3 Trucks
 • Barangay Gen. T. De leon – 2 trucks

Nagbigay rin ng goods ang FDUP ,sa pamamagitan ng mga kaibigan namin, sa mga inmates na nasalanta rin ng nasabing bagyo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig.

Sa pamamagitan naman ng Philippine Misereor Partnerships (PMP) North Luzon Sector, isang network ng mga NGO, naipabot ng FDUP ang mga damit at pagkain, mula sa mga sumuporta sa aming relief , sa mga apektado namn ng Typhoon Pepeng sa Baguio City. Magpapadala din ng ilang relief goods ang FDUP sa mga nasalanta rin ng Bagyong Pepeng sa Mangaldan, Pangasinan sa pamamagitan ng Head Teacher ng TLE ng Mangaldan National Highschool na si Mr. Danilo Tacason.

Pinapasalamatan namin ang mga sumusunod na indibidwal at institution:

 • University of the Philippines, CSWCD
 • Ateneo de Manila University
 • UPSCA
 • Mr. Wilfred Tan
 • Dean Amar ng CSWCD
 • Prof. Tata Polotan
 • Ms. Caryl Benjamin, her family and her superfriends (Lorrie and Irvin)
 • Ms. Richelda Salamero and family
 • Jessa Jayne Miranda and Jessie Von Johnson Miranda at mga Spazio Bernardo Kids na tumulong mag-repack
 • Ate Myrna Manjares at ang kanyang mga kaibigan at mga Urban Poor leaders sa Barangay Batasan Hills

Alam naming hindi sapat ang mga salita upang maipadama namin ang aming pasasalamat.

Sa lahat ng hindi pa namin  nabangit, ipagpaumanhin po ninyo ang aming pagkukulang at maraming salamat sa inyong tulong. Alam naman po ninyo kung sino kayo.

Muli, maraming salamat sa inyong pagtulong! 

 

 

 

 

 

 

Participatory Research Mapping

Research mapping has been proven to be an effective tool for unifying urban poor communities. The research mapping process which allows people to  collectively gather data, analyze it and use it to develop an agenda for them and by them encourages people to work together for their common good.

 

In Barangay Gulod, Quezon City, The Foundation for the Development of the Urban Poor in partnership with the newly formed (at that time) Gulod Urban Poor Alliance (GUPA) facilitated a research mapping project in  2008. The participatory research mapping activity was undertaken with various community leaders and was also supported by the barangay governement.

The research mapping project provided an understanding of the real barangay situation which led to the development of an evidence-based urban poor agenda. This also led to the consolidation and expansion of the Barangay Urban Poor Alliance (GUPA) which has undertaken several projects and engaged the barangay to address homelessness and poverty in Barangay Gulod.

This project will be replicated in Barangay Batasan Hills in quezon City, 2 barangays inValenzuela City and in 1 barangay in Caloocan City.

As with Barangay Gulod, the project will likewise establish the geographical location of informal settlements, and identify what basic social services are available within the boundaries of the city to establish their accessibility to the community. Specifically, the undertaking involves firstly, mapping out the informal settlements in the barangay and the social services that are available to the urban poor communities. Secondly, measure the extent of accessibility of the urban poor to security of tenure, electricity, water, education, health, environment, sanitation infrastructure, and employment. Thirdly, utilize the output of the research mapping as the basis for exploring intervention in urban poor communities in the barangay. Lastly, the undertaking takes on an added value for women by building up leadership and capacities for research, then mobilizing them for data gathering and analyses. (Foundation for the Development of the Urban Poor (FDUP), Research Mapping on the Accessibility Characteristics of the Urban Poor Communities in Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. March 2008. p.1.)

Relief Operations in FDUP partner communities in Barangay Gulod, Quezon City

by Caryl Benjamin

The storm gave us much to be afraid of but one thing is certain: it has given us not only an opportunity, but a duty, to ask ourselves: What can I do NOW?

In coordination with the Foundation for the Development of the Urban Poor and their partner communities, we were able to distribute relief goods to 200 families over the weekend.

Thank you so much to all those who supported this effort.

…family and friends who shared their hard earned money
…neighbors who carried the heavy load
…packers
…local leaders who facilitated distribution
…and to everyone who helped me maneuver the vehicle through very narrow roads 🙂

May round 2 pa!

ACHR Article

Another land-acquisition story is winding up in Ibayo-Tipas, Taguig, one of Metro Manila’s 6 suburban municipalities. Ten years ago, most of the 234 families in the Southeast People’s Village Homeowner’s Association (SEPVHOA) were impoverished migrants from the Visayas, in southern Philippines, but are now the owners and developers of the land they once squatted on.

The land was owned by the Far East Bank and Trust Company, and when the community began negotiations to buy it, the bank said yes. The local government agreed to act as “originator” to help the community buy the land through the CMP Loan Programme, but at some point got the idea of playing developer itself, constructing multi-story blocks and scoring a profit by selling costly rooms to the community. The people cried foul, the court intervened and the people were given 60 days to submit the cumbersome paperwork for CMP. The landowner and the municipality agreed only in the certainty that the people couldn’t make the deadline. But with perseverance and some help from the Foundation for the Development of the Urban Poor (FDUP), they made the deadline and plans roared ahead.

The homeowners association’s president, Rene Raagas, describes the remarkable redevelopment process which followed, in which the community transformed itself, without anyone ever leaving the site. Work has been organized by committees for surveying, reblocking and financing, which comprise equal numbers of women and men, and carried out in phases, at a pace which works for a community of working families. Plans include 48 s.m. plots, drainage lines, 22 shared water taps, a day care center and a full-sized basketball court.

To save money, people did everything themselves, starting with the laborious process of filling 1.7 hectares of land by 1 meter, without earth moving equipment or hired labor. Using free infill material wangled out of a local gravel company, they started with the roads – marking out and filling them first, so that trucks could get in easily with more fill. People also constructed their own drainage system, septic tanks, and obtained subsidized electricity connections through a MERALCO scheme for “depressed areas.” With all this accomplished scrimping, development costs so far have been kept below 100,000 pesos, total.

The community’s reblocking plans, with parallel lanes and equal plots, required that most houses had to be moved. Rather then breaking down and reassembling each house, they decided to simply pick them up and move them. A schedule of 2 or 3 house-movings per week was settled, as plots and foundations were made ready, and in each session, 30 or 40 men would station themselves around the house, and with a great heave, lift the thing up and literally carry it to its new position.

Photo caption 1. Turnover Ceremony was held in October 98, when the land title was officially signed over to the association. The 1.7 hectare community buzzes with pounding, sawing and the scrape of the masons trowel. Virtually every house is in some stage of construction or disassembly.

Photo caption 2. Bayanihan [is the Tagalog word for “working in cooperation.” When the term is thrown around in the Philippines, this is what they’re talking about.